Projekty Tlačiť

www.economy.gov.sk, www.siea.sk

 

>> Zvýšenie konkurencieschopnosti HAJ SK, s.r.o. zavedením inovatívnej technológie

>> Implementácia sériovej výroby